Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!.


Gäst

#201

2015-05-25 10:09

Det råder otäck godtycklighet bland tjänstemännen..

Gäst

#202

2015-05-25 19:41

Naturligtvis ska alla med viktiga arbeten också ha ett ansvar.

Gäst

#203

2015-05-25 20:53

Att komuner och landsting kan strunta i lagstiftning på många områden är inget nytt. Själv har jag graverande exempel inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöverket lägger förbud mot ex.vis överbeläggning på ett sjukhusområde, en avdelning, exvis medicin, neuvrologen-sedan kringås beslutet genom att arbetsgivaren flyttar patienter tillfälligtsvis till intilliggande avdelningar-hej och hopp.

Gäst

#204

2015-05-26 06:04

Jag anser det oförsvarligt att enskilda och grupper drabbas av tjänstemannafel och inte kunna få upprättelse och ersättning. Vi skulle få ett tryggare samhälle med den finska modellen och bättre rättssäkerhet för alla.

Gäst

#205

2015-05-26 20:27

Vi kan inte ha det så här längre. Många människor som inte kan betala sina räkningar och lever på existens minimum

Gäst

#206

2015-05-26 23:59

För mig är det en ren självklarhet att med makt följer ansvar.

Gäst

#207

2015-05-27 04:34

Man ska kunna känna sig trygg när man är sjuk!

Gäst

#208

2015-05-27 06:01

Det kalla och orättvisa samhället måste bort..

Gäst

#209

2015-05-27 06:14

Vilken fråga! Det är väl en självklarhet så som vårat gemensamma har utvecklats och fortsätter mot ett land utan ryggrad och solidaritet. Om man inför tjänstemanna ansvar igen så kanske tjänstemannakolektivet vågar ta sitt ansvar ur ett användarperspektiv . Omänskliga beslut från beslutande organ där allt kallas kostnad, kanske skulle få en grupp att säga nej. Detta ställer vi inte upp på, det är m
Ett människofientliga förslag.

Gäst

#210

2015-05-27 11:33

Personlig erfarenhet där nära anhörig blivit fråntagen sina självskrivna rättigheter i form av aktivitetsstöd, då handläggare inte haft kunskap om sjukdomens svåra funktionsnedsättning. trots upprepade läkarintyg. Detta handlande pågår utan att någon ställs till svars. Överklagan ger inget resultat eftersom försäkringskassans beslut står över alla andra instanser.

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2015-05-27 11:35Gäst

#212

2015-05-27 11:40

överlämna ngn åt rättvisan

Gäst

#213

2015-05-27 15:40

Kanske den kan stoppa Försäkringskassans människoplågeri!!

Gäst

#214

2015-05-28 08:51

Det är vansinnigt att beslutsfattare kan bestämma hur skadliga saker som helst, och komma undan konsekvenser som drabbar skattebetalarna hårt!
Många gånger så belönas dom i stället med bättre uppdrag och fallskärmar, som för vanliga medborgare är rena fantasisummor!

Gäst

#215

2015-05-28 20:06

Sverige måste se till att återinföra tjänstemannaansvaret NU!!!

Gäst

#216

2015-05-29 13:53

Varför skall dom inte taga ansvar för sitt arbete ,det vore bra att ha det samma som i Finland

Gäst

#217

2015-05-29 15:37

Tjänstemän har stor makt, det är inte rätt att de kan förstöra andras liv genom felaktiga beslut utan att på något sätt själva behöva ta ansvar för det.

Gäst

#218

2015-05-29 20:16

För det handlar om moral, etik och att ta ansvar
Att vara nära de som de är satta att ge service. Dvs medborgarna .
Ja skriver under för jag anser att beslut är personliga och ska vara på riktigt

Gäst

#219

2015-05-30 07:37

På grund av att ingen tjänsteman längre behöver ta något ansvar.
Att tillåta rättslöshet på grund av tjänstefel som den drabbade nekas få utrett eller upprättelse för, är att förvägra den drabbade sin rättssäkerhet, sin värdighet och ett lagbrott som innebär diktatur.

Gäst

#220

2015-05-30 22:16

Detta borde vara en självklarhet. Myndigheterna drivs som privata företag med chefer, budget och hela rasket och precis som privata företag så ska de kunna ställas till ansvar!

Gäst

#221

2015-05-31 15:40

skriv under detta du också...

Gäst

#222

2015-05-31 16:51

Jag är verksam i Järnvägsfrämjandet och läste just en uppgift om att Trafikverket tänker säga upp ett avtal med landsting och kommuner om två järnvägar. Vi har just fått ny regering som säkert vill ha kvar banorna. Detta luktar maktmissbruk. Det är inte första gången heller.

Gäst

#223

2015-06-01 04:40

För att den var bra

Gäst

#224

2015-06-01 10:26

Det behövs och politikerna ska ställas till svars.

Gäst

#225

2015-06-01 20:58

Därför att det behöver införas på nytt så att var och en får ta ansvar för sina handlingar och inte skylla på varandra..som det är nu..