Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #202

2015-05-25 19:41

Naturligtvis ska alla med viktiga arbeten också ha ett ansvar.