Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #218

2015-05-29 20:16

För det handlar om moral, etik och att ta ansvar
Att vara nära de som de är satta att ge service. Dvs medborgarna .
Ja skriver under för jag anser att beslut är personliga och ska vara på riktigt