Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #222

2015-05-31 16:51

Jag är verksam i Järnvägsfrämjandet och läste just en uppgift om att Trafikverket tänker säga upp ett avtal med landsting och kommuner om två järnvägar. Vi har just fått ny regering som säkert vill ha kvar banorna. Detta luktar maktmissbruk. Det är inte första gången heller.