Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #216

2015-05-29 13:53

Varför skall dom inte taga ansvar för sitt arbete ,det vore bra att ha det samma som i Finland