Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #206

2015-05-26 23:59

För mig är det en ren självklarhet att med makt följer ansvar.