Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!.


Gäst

#301

2015-07-30 14:56

I förhoppningen att detta kan bidra till att den offentliga förvaltningen sker mer i enlighet med rådande lagstiftning och att statliga tjänstemän med privata agendor får svårare att manipulera rättspraxis.

Gäst

#302

2015-07-30 15:23

För att statliga tjänstemän medvetet bryter mot gällande lagstiftning och kommer undan med ett påpekande av JO och kan ändå fortsätta jobba efter egna personliga åsikter.

Gäst

#303

2015-07-30 23:26

För att jag anser att bättre beslut fattas om beslutsfattaren är juridiskt ansvarig för besluten, och inte kan hänvisa till "diffusa beslut fattade gemensamt av någon grupp/konstellation".

Gäst

#304

2015-07-31 05:40

Trött på dåliga beslut som både kostar skattepengar och människors hälsa. Dags att beslutsfattarna gör skäl för sin lön och tar ansvar för sina beslut.
en svensk i dårsverige

#305

2015-07-31 05:43

Trött på dåliga beslut som både kostar skattepengar och människors hälsa. Dags att beslutsfattarna gör skäl för sin lön och tar ansvar för sina beslut.


Gäst

#306

2015-07-31 09:14

Återinför vett och sans till Sverige! Skattepengar slarvas med för mycket! Egna agendor!

Gäst

#307

2015-08-01 05:16

För att jag tycker att det är så grymt att myndigheterna kan behandla människor hur som helst och alltid kommer dom undan

Gäst

#308 Re:

2015-08-01 05:18

#302: -  

 Dom hittar på sina egna lagar och regler jämt 


Gäst

#309

2015-08-01 06:19

Behövs en utrensning i den offentliga sektorn antagligen.

Gäst

#310

2015-08-01 07:11

Klart att man måste ta ansvar för det man gör. Har man sen högre lön än "vanliga" knegare så är det just för att man ska ta ett personligt ansvar. Inga jävla fallskärmar ska utlösas.

Gäst

#311

2015-08-01 20:27

Det är en total maktobalans mellan offentlig admin/förvaltning, samt den myndighetsutövning som bedrivs, och den enskilde individen. Framför allt myndigheternas tolkningsföreträde i kombination med outtömliga resurser via skattekistan gör det nästan omöjligt att som enskild få rätt, samt om man mot all förmodan skulle uppnå vinnande dom mot en myndighet så blir det ingen konsekvens för myndigheten och definitivt ingen ersättning för den tid och de oftast astronomiska summor medborgaren investerad i sitt skydd mot myndighetsmissbruket.
Adam
Gäst

#312

2015-08-03 07:41

dags att frångå att skattemedel skall brukas för att täcka skada orsakad igenom försumlighet. Politiker och tjänstemän behöver stå till svars för egna handlingar precis som alla andra medborgare!


Gäst

#313

2015-08-03 10:05

Därför att jag vill att Sverige ska bli en rättsstat med rättssäkerhet!

Gäst

#314

2015-08-04 06:56

Sunt förnuft..

Gäst

#315

2015-08-04 06:59

Olof Palme tog bort tjänstemanna-ansvaret 1973Viktig info till svenska folket, sprid den i vårt barnfientliga land, Sverige!
Olof Palme tog bort tjänstemanna-ansvaret 1973. Olof Palme förde krig mot familjen. Det var 30-talets samhällsingenjörer Gunnar och Alva Myrdal som la grunden för socialstatens barnfientliga s.k. "familjepolitik", men det var Olof Palme som förfinade metoderna.
http://www.nyapolitiken.biz/sve_politik/sprid_till_svenska_folket.html

Gäst

#316

2015-08-07 06:12

Har med åren mött rena rama skräckexempel av okunskap och total brist på empati hos tjänstemän som i sin yrkesroll fullständigt kan krossa en medmänniska i behov av hjälp.

Gäst

#317

2015-08-07 06:19

För rättvisa!

Gäst

#318

2015-08-07 07:21

Jag är så less på att politiker och tjänstemän alltid skyller på någon annan inom hierarkin.

Gäst

#319

2015-08-07 10:05

Det är mer än hög tid att de tvingas ta ansvar för sitt handlande

Gäst

#320

2015-08-07 10:58

För att jag länge tyckt att tjänstemannaansvar skall återiföras.

Gäst

#321

2015-08-08 19:27

Jag anser kravet viktigt och riktigt.

Gäst

#322

2015-08-08 19:33

Sverige ska inte vara landet UPA! Var och en ska ta ansvar av sina handlingar och inte gömma sig bakom titlar och befattningar, ska även gälla journalister!

Gäst

#323

2015-08-12 07:26

Jag har blivet drabbad av arbetsförmedlingen har blockerat mig i från all inkomst sedan juni 2010
Detta strider enligt eu grundlag som fanns redan då om att en myndighet får alldrig ställa en mäniska utan ekonomisk ersättning

Gäst

#324

2015-08-13 08:08

sverige måste innan det är försent en annan regering inte sjuklövern dom har sänkt sverige

Gäst

#325

2015-08-13 10:02

nyval innan det är försent