Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #204

2015-05-26 06:04

Jag anser det oförsvarligt att enskilda och grupper drabbas av tjänstemannafel och inte kunna få upprättelse och ersättning. Vi skulle få ett tryggare samhälle med den finska modellen och bättre rättssäkerhet för alla.