Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!.


Gäst

#151

2015-05-13 19:24

Inte svårt alla andra har ansvar för vad dom gör
Sanna

#152 Re: Re:

2015-05-14 11:31

#104: kämpen - Re:  

 Ja jag håller fullständigt med dig om Försäkringsmedecinska läkare och även handläggare ska stå till svars!

har bevis att de inte ens läser journaler utan tar en bidiagnos helt ur luften som anledning till avslag , de får betalt ( vilket är olagligt)

tjänstemannaansvar måste införas, de ska ta ansvar för sina felaktiga orätta beslut när de inte ens bemödar sig att gå igenom underlaget för sina beslut.

det är ju tjänstefel och ska ge konsekvenser givetvis!!


Gäst

#153

2015-05-14 19:19

S har tagit bort Folkhemmet!

Gäst

#154

2015-05-14 20:02

Jag blir utförsäkrad den 21 maj men jag får börja jobba heltid har inte råd att jobba mindre men jag vet inte hur jag ska orka har ont i ryggen o jobbar inom hemtjänsten så det kommer inte att gå

Gäst

#155

2015-05-16 11:35

För Sveriges fortsatta existens

Gäst

#156

2015-05-16 12:52

Skamligt av politikerna att ta bort tjänstemannaansvaret!

Gäst

#157

2015-05-17 10:27

För att rädda Sverige från alla politiker som ljuger och myglar medvetet och skyller ifrån sig.
Vanligt folk får sparken när dom gör fel,politiker mm får
ett bättre arbete och sparkas enbart uppåt.
Heja Jimmie !

Gäst

#158

2015-05-17 16:16

Viktigt för en fungerande demokrati fri från korruption. Tjänstemanna makt skapar förutsättningar för korruption.

Gäst

#159

2015-05-17 22:40

Jag långtidssjukskriven och oroar mej för framtiden om jag ska bli tvungen att lämna hus mm pga ekonomin har redan börjat ta av sparade pengar.

Gäst

#160

2015-05-18 18:02

För jag är så trött på det samhället som det är nu

Gäst

#161

2015-05-19 01:44

För att jag vill dra mitt strå till stacken för att förbättra Sverige.

Gäst

#162

2015-05-19 06:23

“All truth passes through three stages: First, it is ridiculed; Second, it is violently opposed; Third, it is accepted as self-evident.”
― Arthur Schopenhauer

Gäst

#163

2015-05-19 09:01

Därför att det är det enda rätta att göra, alldeles för många på fk runtom i landet slarvar med påläsning av e regler som ska gälla vilket ger för många personliga tyckanden o tolkningar..detta gäller ju människor som ska forysätta leva sitt liv även efter fk kontakter

Gäst

#164

2015-05-19 10:54

Den är mycket välkommen och viktig!
Vi är motparter!!! som en hög tjänsteman sa, för att förklara varför FK undanhöll mina sjukdagar i utredningen.

AC

#165 Re:

2015-05-19 18:00

#1: -  

 Enligt mitt sätt att se det är det inte läkarna det är fel på. De skriver intyg med utgångspunkt från sin utbildning, erfarenhet, känd vetenskap, beprövad paxis och kännedom om patienten. I motsats till Försäkringskassans handläggare som utan medicinsk kompetens avslår och ifrågasätter läkarkompetens på expertnivå och Försäkringskassans medicinska anställda eller frilansande medicinska rådgivare vilka skriver ömdömen om den sjukes hälso/sjukdomstillstånd baserat på bristfälliga eller utvalda underlag utan att träffa den sjuke. Problemet är således inte bristfälliga sjukintyg, det är Försäkringskassans bristannde respekt för styrande lagstiftning i myndighetsutövningen. Läkarintygen är inte skulden till ökade sjukantal eller längre sjukskrivningar.


Gäst

#166

2015-05-19 18:08

Inte lätt att stå ensam mot myndigheterna, skriv under här, så är du inte det längre

Gäst

#167

2015-05-19 21:57

Jag vill påverka till en förändring av rådande system!!
tord

#168

2015-05-19 22:36

ja det finns ju ingen rimlighet att statliga tjänstemän ska fortsätta åka i några gräddfiler som några Stasi auktoriteter i ett demokratisk samhälle, ska det finnas någon tillit till rättssamhälle och politiker är det väl snarare en av grundbultarna att ansvar går uppifrån och ner, annars bäddar man som för det rättshaveriet vi också fått uppleva sista åren, med "Lambertz syndromet" som grädde på moset


Gäst

#169

2015-05-20 06:21

Man ska inte kunna komma undan sitt ansvar för det man gjort

Gäst

#170

2015-05-20 06:46

Ansvar måste alla människor gentemot sina handlingar ta. Ansvarslöshet är en fara för ett tryggt samhälle, vilket i stort sett alla strävar efter...

Gäst

#171

2015-05-20 07:44

Det är ett måste för att det ska bli ändring.

Gäst

#172

2015-05-20 08:00

Alla andra har straffrättsligt ansvar. Varför ska politruker och tjänstemän/kvinnor slippa det och istället skjutsas uppåt.

Gäst

#173

2015-05-20 08:08

Det måste bli ett slut på att man kan missköta sitt offentligt finansierade jobb utan några som helst konsekvenser. MVH Stefan Andersson, Kungsängen

Gäst

#174

2015-05-20 08:22

Om tjänstemannaansvaret hade funnits så hade många av de vansinniga beslut som tagits av Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra statliga och kommunala myndigheter aldrig kunnat genomföras. Många dåraktiga politiska beslut hade aldrig kunnat genomföras. Sverige hade idag sett helt annorlunda ut. Så för ett mänskligt framtida Sverige måste tjänstemannaansvaret återinföras.

Gäst

#175

2015-05-20 09:51

för att tjänstemän ska börja tänka enskilt! ha sin klients autonomi i focus och inte falla för grupptrycket.