Nej till ett internationellt avtal med WHO.

Säg NEJ till ett internationellt avtal om förebyggande av och beredskap inför pandemier

Under Covid pandemi så utmärkte Sverige sig genom att göra såsom vi ansågs bäst för samhället och folket. Att förlora Sveriges suveränitet skulle innebära att vi måste följa vad alla andra länder gör i en sådan situation vilket gör att vi förlorar våran suveränitet.

Genom att skriva avtal med who så kommer Sverige att förlora våran suveränitet ytterligare då det skulle innebär att vi rättar in oss i ledet efter det who beslutar, who har gjort många tveksamma beslut som har drabbat många människor.

Vill vi ha nedstängningar, tvångs vaccination, vaccin pass?

Ett avtal om förebyggande av samt beredskap och insatser vid pandemier som antas inom ramen för Världshälsoorganisationen (WHO) skulle stärka den nationella, regionala och globala förmågan hos världens länder att hantera och stå emot framtida pandemier.

Avtalet kommer att innehålla mål och grundläggande principer för utformning av nödvändiga gemensamma insatser för bekämpningen av pandemier.

Att ha ett internationellt samarbete med WHO och att Sverige förlorar sin suveränitet är en stor fara för våra mänskliga rättigheter och att vi/Sverige ska kunna bestämma, besluta och ta åtgärder som tas under en pandemi.

Ett samarbete med WHO innebär att vad WHO beslutar ska göras likadant i alla länder som skriver under det internationella avtalet.

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Annika Morina kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...