Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #201

2015-05-25 10:09

Det råder otäck godtycklighet bland tjänstemännen..