Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Inga motortävlingar i Falsterbos naturområden

Falsterbohalvön är världskänt för sin rika och unika fågellokal samt flera naturreservat där bland annat Skanörs Ljung utgör norra Europas största fuktljunghed. Precis här ligger även det gamla militära övningsområdet som ingick i LV4. Nedlagt sedan många år tillbaka och numera ett omtyckt natur- och rekreationsområde för hela regionen. Inom Fortifikationsverkets område finns även ett natura 2000-skydd för den känsliga sandmarken och för att säkerställa att området inte växer igen. Sedan flera å

6 Skapad: 2021-09-24 Statistik

Protest mot ytterligare nedskärningar!

Inför 2022 kan utbildningsnämnden bli tvungna att göra ytterligare besparingar på 6,2 mnkr. Det innebär ungefär 17,6 tjänster som ska bort.  Konsekvensen av det, för att nämna några faktorer: fler barn och elever per pedagog, lägre personaltäthet ökad arbetsbelastningpsykosocial ohälsa pga stress och otillräcklighet  särskilt stöd/extra anpassningar/ledning och stimulans för elever uteblir vilket riskerar att elever inte når målen i ett eller fler ämnen (ca 30 % av en klass) ökning av hot &

6 Skapad: 2021-09-24 Statistik

Önskan om distansstudier

Hej, Vi är ett gäng studenter från förskollärarprogrammet VT-21 som skriver med anledning av den förväntade förändring som ska ske gällande undervisningssituationen. Vi skriver av flera aspekter. Många av oss känner en oro för att undervisningen ska bedrivas på campus igen när Covid-19 fortfarande är aktiv. Med utgångspunkt i de flesta studiemanuler är ett av argumenten, hur man som student ska kunna genomföra sin utbildning om endast 2 seminarier får kompenseras i relation till restriktionerna

5 Skapad: 2021-09-24 Statistik

Liseberg - ta inte bort Virvelvinden!

Virvelvinden är en kär åkattraktion för många! Väldigt många både barn och gamla vill behålla den! Allt på Liseberg behöver inte vara nytt och flashigt. Behåll något från Lisebergs historia. Vi är många som växt upp med Liseberg tappar sin själ om ni tar bort allt det gamla.    Låt oss få behålla var favorit!

10 Skapad: 2021-09-23 Statistik

Nej tack till hälsoscheman i Nordmalings kommun!

För att råda bot på personalbrist, kunna erbjuda heltid till fler medarbetare och för att få ner kostnaden på äldrevården har många kommuner i landet beslutat att införa så kallade ”hälsoscheman”. Nordmalings kommun är en av dem.Hälsoscheman är utformade för att ”effektivisera” vården, och kan enligt kommunal innebära:* ”Kortade nattpass, vilket innebär fler arbetspass till samma lön och färre lediga nätter. Kan också innebära att nattarbetarna även måste jobba kvällar.”* ”Arbete varannan helg.”

52 Skapad: 2021-09-23 Statistik

Stoppa Muren mot Järfälla (2017-17157)

Stockholms Stad har gjort ett vägval med sin planerade byggnation av ett urbant stadsstråk rakt igenom villastaden i Hässelby/Skälby. Det riskerar att förändra och försämra stadens villastäder på ett oåterkalleligt vis. “Planförslaget innebär en ny planeringsinriktning där tidigare buffertzoner utmed större gator är en resurs för framtida bostadsbyggande.” /Stadsbyggnadskontoret Stadens villastäder har planerats och vuxit fram med gröna stråk som naturlig barriär mellan småhusens tomter och de

122 Skapad: 2021-09-23 Statistik

Let Delhi House keep their terrace

Vi behöver ert stöd för att få ha kvar vår terrass efter 30.9.2021Delhi House har verkligen gjort sitt bästa för att lyfta livet i Jakobstad, för att öka trivseln i centrum och anpassat sig beroende på årstider. Under somrarna har vi satsat på grönska, blommor och trevliga sittgrupper. Backlunds trädgård har tagit fint hand om alla växter och vår terrass har varit färgglad under sommaren. Under vintern satsade vi på trevliga juldekorationer och gav mera händelser till Storgatan. Många stannade o

1059 Skapad: 2021-09-23 Statistik

viksjöfors

En sänkning av hastigheten och förlängning av hastighetsområde på viksjöforsvägen. För att öka säkerheten i första hand våra barn och djur. 

22 Skapad: 2021-09-22 Statistik

Promenad- och ridslingor i Vollsjö

Vollsjö omges av fantastisk natur men det finns inte många trafikfria leder att nyttja. Vi vill jobba för att tillsammans med bybor, markägare och kommunen få till stånd säkra slingor där vi kan promenera och rida. 

41 Skapad: 2021-09-22 Statistik

Vi som värnar om Knåda och Rotebergs skola

Ovanåkers kommun överväger att slå ihop Knåda Skola och Rotebergs skola och bygga en ny gemensam skola istället för att renovera eller bygga ut respektive skola. Vi som vill bevara våra fina byskolor och låta våra barn få behålla sin trygghet här på landsbygden tycker vi ska skriva under. Vi vill ha en gedigen och transparent utredning som tar med flera aspekter i denna fråga och vi kräver att det inbjuds till medborgardialog där både pedagoger och allmänhet kan ge sin syn på saken.

288 Skapad: 2021-09-21 Statistik