Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Stoppa bygget av infrastrukturkorridoren i Södra Svartbyn, Boden.

Boden kommuns förslag för infrastruktur till H2GS planerade stålverk måste dras på ett lämpligare ställe. Det nuvarande förslaget innebär att man kommer att förstöra både friluftsområdet Gruvberget samt bostadsområdet. Att bygga, framförallt, järnväg kommer att påverka omgivningarna på ett oåterkalleligt sätt. Kommunen har inte tittat på några alternativa dragningar vilket är ytterst oansvarigt. Gör om, gör rätt och gör det hållbart för alla inte bara H2GS. 

10 Skapad: 2022-05-27 Statistik

Låt Lovön leva - stoppa vägavstängningen!

Trafikverket vill stänga av en del av väg 825 (Rörbyvägen) som löper genom Lovön för allmän trafik. Detta skulle innebära enormt stora negativa konsekvenser och förslaget måste stoppas!  Trafiksäkerheten skulle avsevärt försämras om bilister, tunga fordon, cyklister, mopedister och fotgängare alla ska färdas på de smala vägarna mellan Rörby Gård och Lovö Kyrka och mellan Lovö Kyrka och Ekerövägen. Att endast ha en vägförbindelse in och ut från Lovön skulle innebära en stor säkerhetsrisk för boen

6 Skapad: 2022-05-26 Statistik

FRAMTIDEN BÖRJAR I FÖRSKOLAN

Förskoleupproret Lomma Syftet med namninsamlingen, #Framtidenbörjariförskolan, är att med kraft påvisa förskollärares och barnskötares, men framförallt barnens situation i Lomma kommuns förskolor.  Vi vill med namninsamlingen #Framtidenbörjariförskolan få beslutsfattare och politiker i Lomma kommun att förstå att det är långsiktiga lösningar som behövs. Barnen ska dels få en likvärdig start i skolan, dels få förutsättningar att gå ut med godkända betyg för vidare steg i livet efter skolan och de

19 Skapad: 2022-05-20 Statistik

Strandsatta resenärer

Östgötatrafiken har beslutat att de ska lägga ner buss 432 längs med Strandvägen. Då bussen försvinner måste de boende gå flera kilometer att längs en smal och osäker väg för att ta sig till bussen i Krokek.   Detta beslut drabbar som så ofta annars, de svagaste individerna hårdast, unga och äldre utan körkort. Barn och unga utan rätt till skolskjuts kan inte själva ta sig till skolan, och det blir upp till föräldrar att skjutsa till kompisar och fritidsaktiviteter. Detta kommer troligen att öka

531 Skapad: 2022-05-19 Statistik

NEKA NATO - VI KRÄVER EN FOLKOMRÖSTNING!

Den 15 maj beslutade regeringen om NATO medlemskap utan att ge folket en chans till folkomröstning i frågan innan. Detta är oacceptabelt, då denna fråga är något som likt EU och EURO- medlemskap kan komma att förändra Sverige i generationer. Vi behöver därför ta saken i egna händer. Politikerna menar att Nato medlemskap är nödvändigt för att vi ska vara trygga, men vi ser snarare att detta är en medveten provokation som kan leda till ett storskaligt krig och ekonomisk kollaps - något som är mots

4670 Skapad: 2022-05-18 Statistik

Inrätta ett Folkhälsopris i Härjedalens kommun

Medborgarförslag - Härjedalens kommun (Kommunfullmäktige juni 2022);   Vi vill att Kommunfullmäktige fattar beslut om att inrätta ett Folkhälsopris.     Härjedalens invånare kan varje år nominera personer som anses förtjänta av kommunens pris, i någon av de sex kategorierna; demokrati, idrott, kultur, tillgänglighet och miljö. Priserna är ett bra sätt att främja, uppmuntra och uppmärksamma goda prestationer, exempel och förebilder inom kommunen. Vi anser dock att det saknas ett viktigt pris. Där

19 Skapad: 2022-05-18 Statistik

Vi vill inte ha någon bilhandel på handelstomten Vellinge Ingelstad 6:48!

Skriv under namninsamlingen för att tillsammans hjälpas åt att stoppa bilhandeln på handelstomten Vellinge Ingelstad 6:48.

252 Skapad: 2022-05-17 Statistik

De 2 barnfamiljerna lämnas kvar när de 6 grannarna köps ut - miljöskandalen i Mariebo fortsätter

Jag som skriver under denna namninsamling vill att de 2 barnfamiljerna i kvarteret Obygden i Mariebo ska få sina hus inlösta också av Jönköpings kommun så att även de kan gå vidare i sina liv.*************************************************************Tänk dig in i följande: Jönköpings kommun gjorde detaljplanen 1979 för kvarteret Obygden i Mariebo och som sedan godkändes av Länsstyrelsen 1982. Därefter gav kommunen bland annat lov för att spränga i berget samt lov att stycka av tomter och bygg

1491 Skapad: 2022-05-17 Statistik

Eleverna säger stop mot hbtq+ hat

elever har upptäckt att denna hbtq+ certifierade skola har lärare som inte värderar människor i hbtq+ grupper. Med denna namninsamling ska vi få skolledningen allvaret med detta och att de förhoppningsvis ger lärare som dessa allvarliga konsekvenser. 

111 Skapad: 2022-05-17 Statistik

Rondell i Rimbo i korsningen mellan väg 77 och 280

Vi som skriver under denna namninsamling anser att korsningen mellan väg 77 och 280 skyndsamt behöver åtgärdas.  Stora trafikköer uppstår idag helt i onödan. En enkel lösning skulle kunna vara att bygga en cirkulationsplats. 

568 Skapad: 2022-05-17 Statistik