Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Rädda jazzklubben Nefertiti!

En av världens bästa jazzklubbar Nefertiti finns i Göteborg. Genom åren har musiker från hela världen stått på den lilla scenen och skapat magi. Föreningen verksamhet hotas nu pga fasta kostnader (höjda hyror m.m.) och minskade intäkter till följd av Covid19.   Jag uppmanar därför dig att skriva under för att kunna rädda denna göteborgska pärla.        

Skapad: 2020-04-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 303 281

Alla sjuksköterskestudenter vid Örebro universitet termin fyra ska få möjlighet att uppfylla målen och få en godkänd VFU vårterminen 2020.

 Vi vill se en VFU som alla får genomföra och ges möjlighet att uppfylla kursmålen. Beslut har tagits att sex studenter inte kommer att få denna möjlighet. Vi ser hellre att VFU delas upp i två perioder – 2,5 vecka i två omgångar. De studenter som inte är ute på VFU får då på teoretisk väg uppfylla de mål som i kursmålen kan uppfyllas teoretiskt på distans och fokusera enbart på de praktiska delarna när vi är ute på VFU.

Skapad: 2020-04-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 143 142

Skydda bussförarna i Västerås.

Corona pandemin skördar offer varje dag. Bussförarna utsätts för stor potentiell risk genom att varje dag bli passerade av 200-300 människor. Därför bör framdörren stängas främre delen spärras och påstigning ske genom bakdörrar. Detta har skett hos många bolag men Svealandstrafiken föredrar att spela roulett med förarnas och passagetarnas liv.

Skapad: 2020-04-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11 10

Dags för att prova distansundervisning i grundskolor!

Vi startar det här uppropet att Lund kommun bör formulera nya regler som är anpassade till krisen, att grundskolor bör ge barn alternativ till utbildning för att öka säkerheten. Vi anser inte att nuvarande åtgärder är tillräckliga.   Forskning och bevisföring från många länder har nått samma slutsats: barn har samma förmåga att bära och smitta viruset som vuxna, bara symptom hos barn är mildare. Forskarnas ursprungliga målgrupp var kinesiska barn, men då blev flesta barnen väl skyddad så statist

Skapad: 2020-04-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5 5

SKOLSTREJK 20 APRIL - SKYDDA BARNEN MOT COVID-19

DEN 20 APRIL = SKOLSTREJK!Den 20 april håller vi våra barn hemma från skolanVARFÖR?Vi vill ersätta skolplikten med läroplikt under denna tid när covid-19 sprids! Barn är oskyldiga och kan inte skydda sig själva, därför är det vårt ansvar att skydda dem!FÖR ATT BARN VARJE DAG UTSÄTTS FÖR RISKEN ATT BLI SJUKA!FÖR ATT VII VILL ERSÄTTA SKOLPLIKTEN MED LÄROPLIKT tillfälligt!FÖR ATT VÅRA BARN SKA FÅ RÄTT TILL DISTANSUNDERVISNING OCH SLIPPA VARA I EN MILJÖ DÄR SMITTA SPRIDS!FÖR ATT STÖTTA FÖRÄLDRAR SOM

Skapad: 2020-04-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 252 249

Småföretagarna i Sverige är utrotningshotade!

Den snabbt växande Facebook gruppen "Stå upp för Småföretagare!" kallar härmed till ett upprop för den rådande kris som små och medelstora företag i Sverige står inför. Vi småföretagare kan inte stå och se på när hela vår egen samt våra medarbetares vardag slås i spillror på grund av politikernas obefintliga stöd under den rådande Coronapandemin. Det är helt uppenbart att den svenska staten (regering/riksdag/myndigheter) har bestämt sig för att offra småföretagare i kampen mot Covid-19. De åtgä

Skapad: 2020-04-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 286 286

Mer sjuksköterskor åt Sverige

Trotts att samhället konstant matas av bilder av sjuksköterskor där de går på sina knän med minimal lön så har vi valt att utbilda oss till detta. Vi har alla en filosofi där vi vill göra skillnad hos människor när de behöver det som mest, allt från när livet börjar till när livet går mot sitt slut. I snart tre år har vi tränats i att jobba i team för att kunna vårda och möta närstående och patienter i ilska, sorg och glädje i livets prövningar. Att se hälsa ur ett holistiskt synsätt där hela mä

Skapad: 2020-04-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 33 33

Stämningsrätt till VFU avtal.

Student som gör sin verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ibland har sin rättighet upphävas. Som en student bör ha rätt att stämma en person eller en verksamhet som gör att studenten bli underkännande eller utnyttjas på något sätt under sin verksamhetsförlagd utbildning. Student ska kunna stämma sin handledare eller utbildningsansvarig på sitt utbildningslärosäte om verksamhetsförlagd utbildningen riskerar den student att bli underkänd av olika anledningar som orsakade av sin handledare eller besl

Skapad: 2020-04-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 15 15

Vi som tar eget ansvar istället för att skylla på små företagare

Vi lyssnar på rekommendationer från folkhölsomyndigheten och statsministern, med det tar vi eget ansvar, är man sjuk stannar man hemma, ska man ut håller vi avstånd och vi besöker inte de i riskgrupp. Vi kan inte kräva att våra småföretagare ska lägga ned deras verksamheter i denna svåra tid. För det är svårt för oss alla. I våra orter runt om i Sverige lever vi tillsammans i detta och vi bör stå tillsammans som ett. Håll de rekommenderade avstånden, ta tillvara på vårvinterns möjligheter till u

Skapad: 2020-04-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 15 15

Att tillåta Gymnasieskolor att ha utspring för sina studenter.

Ett förbud mot grupper större än 50 personer har införts, och det är helt förståeligt. Sverige måste skydda sin befolkning, framförallt de äldre och svagare. Men i flera år har studenter i hela Sverige fått fira sin gymnasieexamen på traditionellt vis. I flera år har även vi, studenter i denna årskull, längtat att få fira vår gymnasieexamen. Det vi ber av er, Sveriges regering, är att endast under en dag, under några få timmar, få ett undantag av förbudet och därmed kunna fira vår examen med glä

Skapad: 2020-04-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 280 279Facebook