Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!.


Gäst

#26

2015-01-06 15:03

Maktmissbruk förtal ljuger från tjänstemän måste sluta!! LVU och splittring av familjen måste sluta.

Tortyr baserat av falska uppgifter

som med vilja göra Socialtjänsten måste bestraffas omhändertagande barn måste tillbaka till trygghet dvs familjen.
Seija

#27 Re:

2015-01-06 17:04

#26: -  

 All typ av myndighetsmissbruk är förbjudet! Eftersom myndigheterna visar respektlöshet mot lagar och regelverk är det gemene mans plikt att tvinga dom till laglydighet. Vi är deras uppdragsgivare och tillika arbetsgivare, dom skall lyda lagen precis som vi!


Gäst

#28

2015-01-06 19:15

Ett led i upprättandet av den moraliska kompassen, och ingen kan gömma sig bakom ett snedvridet regelsystem

Gäst

#29

2015-01-08 07:47

Det är viktigt att ta ansvar även som tjänstemän,har man makt ska man oxå ta ansvar!

Gäst

#30

2015-01-08 14:11

Självklart skall myndighetspersoner vara ansvariga för sina beslut, detta innebär också att dem skall vara ersättningsskyldiga för felaktiga beslut. Dem skall också kunna åtalas om dem ej följer reglementet utan tar eget beslut efter eget tycke.

Gäst

#31

2015-02-02 09:32

Tjänstemannaansvaret är grundbulten i ett - för den enskilde medborgaren - humant OCH rättvist samhälle. Idag kan svenska byråkrater helt riskfritt kränka medborgarens rättigheter.

Gäst

#32

2015-02-02 09:58

Något så självklart som tjänstemanna ansvar ska inte ens behövas diskuteras.

Gäst

#33

2015-02-02 11:02

Mycket bra.


Gäst

#34

2015-02-02 19:53

En självklarhet!
Finns väl inget annat yrke som har befogenheter utan ansvar!

Gäst

#35 Re:

2015-02-02 23:47

#6: -  

 Är du kommunalpolitiker/fritidspolitiker?


Gäst

#36

2015-02-03 09:12

kämpar för rättvisan, har sett alldeles för ofta hur tjänsteman "hämnas" när man klagar

Gäst

#37

2015-02-03 14:58

Detta bör även omfatta politiker och i båda fallen retroaktivt i tid motsvarande preskriptionstiden för respektive orsakad skada. Dvs. om någon hotat ta livet av sig och gjort det efter att tjänstemän nekat hjälp/politiker infört lagar som nekar/försvårar hjälp så ska det räknas som mord.
Seija

#38 Re:

2015-02-03 16:31

#37: -  

 

Seija

#39

2015-02-03 16:33

Det vore idealet, men enda sättet att kräva ansvar från en politiker är att stämma dom som privatpersoner. Dom betraktas som "lekmän", inte tjänstemän och omfattas inte av någon typ av ansvarskrav, om jag har förstått det rätt! Vet inte om man har stämt någon politiker som privatperson, men det vore perfekt att pröva och få fram ett prejudikat!

 


Gäst

#40

2015-02-05 02:31

jag tycker att detta är självklart att det ska återinföras .det har varit för lätt att skylla i från sig allat för många år nu .dags att någon tar det ansvar dom bör göra för allas skull Leif Hagberg.

Gäst

#41

2015-02-08 10:27

Trodde faktiskt att det redan var så?

Gäst

#42

2015-02-08 11:40


Gäst

#43

2015-02-08 14:28

En självklarhet !!!

Gäst

#44

2015-02-08 14:54

Ta ditt ansvar som civilist och kräv att våra makthavares ansvars skyldighet kommer tillbaka så dom ej kan skyffla undan sitt ansvar på andra utan får gör just det ta ansvar för sina handlingar som alla andra. Skriv på visa att nog är nog nu!!! Har pågått för länge och många har skadats både psykiskt och fysiskt av deras slarv och makt missbrukande!!
bångstyrig

#45 Re:

2015-02-08 18:26

#24: -  

 När vi hörde det på radion höll pappa på att köra av vägen!


Gäst

#46

2015-02-09 07:57

Importent question! !

Gäst

#47

2015-02-09 17:40

Tjänstemannaansvar har jag önskat ända sedan mitten av 80 talet, så jag önskar verkligen att detta är genomförbart.

Gäst

#48

2015-02-19 21:20

Kan inte skada.

Gäst

#49

2015-02-23 10:42

Byt ut vart fjärde år på FK.
Eller sänk deras löner...dessa utsugare...!!!

Gäst

#50

2015-03-03 19:09

Människor ska vara ansvariga för sina handlingar och sitt agerande. De som har tjänster i offentlig verksamhet ska veta vad det är de tjänar. De kan heller inte tjäna både personer (bolag)och människor samtidigt som de gör nu.