Vi tillhandahåller ett kostnadsfritt namninsamlingsverktyg för att skapa och skriva på namninsamlingar.

Bilda opinion genom att starta en namninsamling.

  • Skapa en namninsamling
  • Samla underskrifter
  • Skapa en aktiv gemenskap kring din namninsamling.
  • Överlämna din namninsamling till beslutsfattare
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

En vädjan till Polisen, slopa Villkorstrappan.

Genom att signera listan stödjer du texten nedan och de som skrivit under den.  Skaparen av denna namninsamling är ej kopplad till personerna på originallistan och har startat denna namninsamling på eget bevåg. Listan kommer endast att användas för att synliggöra att vi är många som är eniga med åsikterna i texten. 

Skapad: 2021-02-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5186 5118
24 timmar 1306 1285

En andra vaccin till IVApersonalen på Piteå sjukhus

Under pågående pandemi blev den grupp som löper högst risk att bli smittad erbjudna att få 31 vaccindoser som annars gått förlorade. Enligt ledningen har de tagit emot dem utan tillstånd och att de därmed handlat felaktigt och trängt sig före i vaccinkön. Personalen hävdar att en av cheferna gett sitt tillstånd. För oss som har fått vård av dem, för oss som har en nära anhörig, en granne eller en vän de räddat livet på med sin egen hälsa som insats framstår det som fullständigt orimligt.  Vi tyc

Skapad: 2021-02-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 957 956
24 timmar 957 956

Skärpt lagstiftning för pedofiler och våldtäktsmän/ *********************

********************* har begått och dömdes för inte mindre än 244 sexualbrott på ett barn som endast var 1 år när övergreppen startade. Han våldtog barnet analt, vaginalt och oralt, filmade övergreppen och spred dessa över internet för andra pedofiler att ta del av. Han dömdes av tingsrätten för 49 grova våldtäkter, 153 grova sexuella övergrepp, barnpornografi brott samt en rad andra brott. Han dömdes av tingsrätten till 12 års fängelse men efter att ha överklagat domen valde Svea hovrätt att

Skapad: 2021-02-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 32237 31677
24 timmar 347 340

Protestera mot en fotbollsakademi på Toftanässkolan när alla barn i närområdet inte får plats på skolan.

Toftanässkolan har en etablerad fotbollsakademi och tar därmed in sökande från hela regionen till skolan samtidigt som barnen som bor nära skolan detta år inte kommer få plats. Då det redan är fullt på skolorna i stadsdelen så kommer barnen att bli utplacerade på andra skolor i Malmö i mån av plats.  Är detta verkligen rätt? När Toftanässkolan byggdes blev Riseberga-och Toftanäsbarnen lovade att det skulle finnas plats till dem  men istället får barnen nu reda på att fotbollsakademin erbjuder ba

Skapad: 2021-02-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 179 179
24 timmar 174 174

Rädda Ryssbergen, en unik urskog i Nacka stad

RÄDDA RYSSBERGEN, EN UNIK URSKOG I NACKA STAD!Bevara hela Ryssbergen med dess höga naturvärden, rika biologiska mångfald, viktiga ekosystemtjänster, andliga och rekreativa värden för invånarna i Nacka stad, Stockholm och för framtida generationer!  Vi motsätter oss Nacka kommuns planer på att bebygga den södra delen av urskogen Ryssbergen belägen på Sicklaön i centrala Nacka. Nacka kommun har nyligen ingått ett ramavtal för exploatering av området, vilket innebär att ca 25 % av den värdefulla s

Skapad: 2019-03-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 575 570
24 timmar 163 159

Skriv på för kontanterna!

Bankerna vill få bort kontanterna för att bli ännu mer lönsamma. Vi tycker att det är en opraktisk, orättvis och farlig utveckling. Det är viktigt att kontanter finns kvar som alternativ vid sidan av digitala betalmedel. Ingen ska bli fråntagen rättigheten att använda kontanter. Vi tycker att frågan är för viktig för att överlåtas åt bankerna. Håller du med? Skriv på för kontanterna!

Skapad: 2016-05-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 12476 12268
24 timmar 100 98

TVÅ 11-ÅRIGA FLICKOR BEHÖVER DIN HJÄLP I KAMPEN ATT FÅ SIN SKOLGÅNG I EN ANNAN KOMMUN

Bjuvs kommun har nonchalerat två barns rätt till individuellt anpassad skolgång, med rätt till stöd och assistans. En överläkare på barnmottagningen har i ett intyg tydligt beskrivit detta.I stället har Bjuvs kommun valt att ta bort barnens personliga hjälp och stödmedel, vilket resulterat i att barnen har farit så pass illa i skolmiljön att leg läkare har sjukskrivit dom pga. ökad ångest, mardrömmar, ökade ätstörningar, stressreaktioner och självskadebeteende och en vägran att gå till skolan.

Skapad: 2021-02-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 138 132
24 timmar 91 86

Rädda resursskolorna - Stockholm, ge oss en tydlig plan!

Öppet brev till Stockholms utbildningsnämnd angående våra barns skolgång vid de hotade resursskolorna  Vi föräldrar till barn på fristående resursskolor runt om i Stockholm har tagit del av informationen att Stockholms stad och huvudmännen för ett antal av dessa resursskolor träffats, och att en dialog har påbörjats – en god början. I skrivande stund befinner vi oss nu i mitten av februari, nästa termin börjar i augusti och vi föräldrar känner en stadigt tilltagande oro – kommer våra barn att h

Skapad: 2021-02-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5800 5742
24 timmar 90 89

Min bästa vän har fått ett besked om att han inte får stanna i Sverige. Vi behöver er allas hjälp för att kunna överklaga detta beslutet genom att samla in en massa namn underskrifter.

Hej, Det är Giorgis bästa vän och jag fick veta att han har fått ett negativt svar om att få bo i Sverige. Det är en sån nyhet ingen vill få eller få höra.   Ända sen dagen Giorgi börja i samma skola som mig, så har jag känt mig bekväm med honom. Han är en mycket bra människa, han har potential till många saker som i matematik; No So. Han har även bra potential till boxning.   Giorgi är en person som alla behöver i sitt liv, han är en mycket bra vän. Han hjälper till när man behöver honom.

Skapad: 2021-02-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 388 379
24 timmar 79 72

Sudersannas måste få finnas kvar på Sudersand!

I mitten av augusti 2020 fattade länsstyrelsen på gotland beslut om att inte bevilja dispens för en inhägnad där gästerna till Sudersannas kan sitta. Myndigheten menade i sitt beslut att inhängnaden försämrade allmänhetens tillgång till stranden. Just nu ligger Sudersannas framtid i länsstyrelsens händer. Vi accepterar inte ett avslag, Sudersannas måste få finnas kvar. Hjälp oss i kampen och skriv under.

Skapad: 2021-02-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1398 1374
24 timmar 77 74

Starta en protestlista på nätet