Vi kräver att familjerätten fråntas sina uppdrag med omedelbar verkan innan fler barn dör

Skulle vi låta en elektriker utföra operationer på ett sjukhus?

Skulle vi låta en frisör flyga ett flygplan fullt med passagerare?

Nej, det skulle vi inte, för det skulle sluta i en fullständig katastrof och människor skulle dö.

Precis som när många barn får sina liv förstörda så länge Familjerätten håller i livsavgörande beslut.
Därför kräver vi att Familjerätten fråntas sina uppdrag med omedelbar verkan.

Vårdnadstvister som föranleds av våld ska hanteras av särskilda utredare - inte av personal på Familjerätten som saknar kompetens. Det finns inget mer rättsosäkert än detta i Sverige.

Vi föreslår att Barnahus sköter dessa utredningar. I utredningarna ska enbart barnet stå i fokus och barnet ska få komma till tals av kompetenta utredare.

Dessa barnutredare ska ha obligatorisk utbildning, frekvent fortbildning och särskild kompetens gällande barnkonventionen, barnfridsbrott, våld i nära relation, sexuella övergrepp, olika våldsuttryck, härskartekniker, hedersförtryck och även särskild kompetens för att prata med barn.

Barns rätt till trygghet ska alltid väga över föräldrarätten.

Vi kräver att Familjerätten fråntas sitt uppdrag med omedelbar verkan innan fler barn dör.

Skriv under vår namninsamling❤️


Vi Som Kämpar För Våra Barn    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Vi Som Kämpar För Våra Barn kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...