Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #203

2015-05-25 20:53

Att komuner och landsting kan strunta i lagstiftning på många områden är inget nytt. Själv har jag graverande exempel inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöverket lägger förbud mot ex.vis överbeläggning på ett sjukhusområde, en avdelning, exvis medicin, neuvrologen-sedan kringås beslutet genom att arbetsgivaren flyttar patienter tillfälligtsvis till intilliggande avdelningar-hej och hopp.