Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #215

2015-05-28 20:06

Sverige måste se till att återinföra tjänstemannaansvaret NU!!!