Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #207

2015-05-27 04:34

Man ska kunna känna sig trygg när man är sjuk!