Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!.


Gäst

#276

2015-07-07 19:44

Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Gäst

#277

2015-07-08 09:19

Alltför ofta fattas beslut som får konsekvenser att lagar bryts eller att andra tvingas bryta mot lagar pga resursbrist. Om större tjänstemanna ansvar införs får lagen (och ett hotande straff) större tymgd gentemot den ekonomi styrning dom råder där budget ska hållas och helst minimeras.

Gäst

#278

2015-07-12 08:53

Jag gillar ordning och reda.

Gäst

#279

2015-07-12 20:36

Det måste bli en förändring när det gäller dom olika besluten när det gäller samma sjukdom. Allt måste ses över!

Gäst

#280

2015-07-13 11:40

Mycket angelägen. Grundbult i återinförandet av ett vuxet Sverige.

Gäst

#281

2015-07-13 21:41

Alla måste ta sitt ansvar!

Gäst

#282

2015-07-16 06:55

Ett självklart krav för att motverka korruption och felaktig maktutövning.

Gäst

#283

2015-07-16 21:18

Jag har sett många exempel på hur speciellt kommunanställda tjänstemän saknar kompetens, är lata, utnyttjar sin makt och slipper ta ansvar för sina handlingar. Detta är så uppenbart att det är en skam att det får fortgå.

Gäst

#284

2015-07-20 12:30

För att jag tror att det är en bra modell som gör det svårare för vissa handläggare att göra fel och orsaka lidanden eftersom de själva kan få konsekvenser av felaktiga beslut

Gäst

#285

2015-07-25 01:19

För att jag har blivit behandla dåligt för försäkringskassan och hur är det möjligt att dom leker med folk hälsa!

Gäst

#286

2015-07-26 00:11

Därför de kriminella tjänstemännen måste ställas inför rätta då de missbrukar sin makt och korumperas!!!

Gäst

#287

2015-07-26 05:15

Vi behöver detta avtalet.Och det snarast.

Gäst

#288

2015-07-26 08:02

Nu är det dags att vända trenden som pekar mot en allt sämre vård för sjuka, speciellt äldre!

Det är en skamfläck för Sverige!

Gäst

#289

2015-07-26 09:48

Utan tjänstemannaansvar råder som idag laglöshet.Medborgarna är rättslösa. Så många ohyggliga fall inom socialvården har framkommit. Människors liv förstörs och då inte minst barn, vars syfte lagen är satt att skydda.

Gäst

#290

2015-07-26 12:59

Hur kan man bevilja ansvarsfrihet till människor som varken kan eller vill ta ett ansvar?

Gäst

#291

2015-07-26 13:59

För att jag tycker att det är en viktig fråga ,att alla får ta sitt ansvar för vad man gör/säger och beslutar..

Gäst

#292

2015-07-26 16:32

Inte så konstigt eller hur. Man ska ha ansvar för vad man gör .

Gäst

#293

2015-07-26 16:36

Självklart måste alla tjänstemän ha ett ansvar i sin ämbetsutövning. Skulle de begå felaktigheter i sitt arbete, måste de kunna ta sitt ansvar!
Hur många tjänstemän döms idag för tjänstefel??

Gäst

#294

2015-07-26 20:05

Sunt förnuft bara. Ett typiskt krav från Borgerlig Framtid.

Gäst

#295

2015-07-27 05:20

Jag tror att det är enda möjlighet att få någon sorts förtroende för myndigheter igen.

Gäst

#296

2015-07-27 20:43

För jag tycker allt fel hos fkassan!!!

Gäst

#297

2015-07-27 21:36

Våra valda politiker måste ställa högre krav på att tjänstemännen verkställer fattade beslut i enlighet med politikens intentioner.

Gäst

#298

2015-07-30 12:47

Vore på tiden!

Gäst

#299

2015-07-30 12:48

Viktig fråga

Gäst

#300

2015-07-30 12:49

Var ett misstag att ta bort till att börja med!