Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!.


Gäst

#126

2015-05-09 10:42

Har haft fruktansvärt jobbigt med försäkringskassan innan jag fick sjukersättning. Det var tack vare min man som orkade kämpa mot.

Gäst

#127

2015-05-09 19:30

Tjänstemanna- och politiker-ansvar är enda sättet att uppnå ansvarstagande och kritiskt tänkande från enskilda individer som arbetar inom myndigheter mm och politik!

Gäst

#128

2015-05-09 19:45

Sverige tillhör folket. Inte företagen.

Gäst

#129

2015-05-09 20:30

Ansvar är det minsta man kan utkräva av personer i myndighetsutövning!

Gäst

#130

2015-05-09 22:25

Detta sjuka system måste stoppas och ansvar sättas på dom som
Missbrukar sin makt
Henry von Platen

#131 Det finns inga gränser kvar och det är vi som måste ställa tillbaka gränserna där de skall vara.

2015-05-09 22:49

Att införa tjänstemannaansvar så snart som möjöligt, tror jag skulle kunna rädda många situationer som annars kommer att löpa amok/utom kontroll. Det är inte rimligt att begära att människor som gång efter annan utsätts för godtyckliga beslut, åtgärder, hot om åtgärder, hot och sedan allt fullföljande/verkställande av hot.

Det har nått nivåer som försätter människor i extrema situation och det försätter deras anhöriga, vänner, arbetskamrater och allt som kan inräknas i umgänget i svåra situatoner. Sen förstör det framtid. Det går aldrig att ens försöka fundera och förbereda sig om framtiden. När det endå inte går, utan att man blir tvingad in i kortsiktigt tänkande, så ökar genast farorna för dem det gäller ... På båda sidor.

Den som blir pressad för långt och fråntaqgen alla rättigheter i alla miljöer och situationer, har faktiskt inget att förlora på att dra situationen som besvärar dit den behöver dras. Fram med människan som beslutar, klottrar papper och förmår ännu fler tjänstemän utföra övergrepp och ta det på plats. Finns det inga rättegångar åt de drabbades håll, så behövs inga rättegångar när det handlar om att på ett tydligt plan klargöra och förklara för ansvariga vad som faktiskt gäller och hur det påverkar dem som är utsatta.

Det skall/måste och får utvecklas detta här.


Gäst

#132

2015-05-10 17:57

Trött på att tjänstemän som "vet" bättre än läkare o patient!

Gäst

#133

2015-05-10 18:13

Ingen skall ha rätt att bryta lagen, det är väl ganska enkelt? !!!

Gäst

#134

2015-05-10 18:13

Rätt ska vara rätt. Detta för att få dessa människor att ta sitt jobb på allvar. Tar man på sig jobbet, då ska det skötas också. Som det är nu, så utnyttjas systemet. De skyller ifrån sig och ingen vet vem som ansvarar för vad, ständiga undanflykter.

Gäst

#135

2015-05-10 18:16

För många slarvpellar utan ansvar per i dag

Gäst

#136

2015-05-10 20:04

Det måste bli ett slut på nedvärderingen av sjuka, diagnostiserade, gamla å personer som hamnat på sniskan å behöver hjälp.
Det är dax att öppna ögonen å se vad som händer mitt framför näsan på er plåtaskar.

Gäst

#137

2015-05-11 06:51

Därför att sjuka i Sverige lider stor nöd!!!!!

Gäst

#138

2015-05-11 07:57

För att få rättvisa för oss som är i en tvist med Försäkringskassan och rätten för ersättning

Gäst

#139

2015-05-11 18:02

Tycker att flrsäkrings kassan tolkar allt efter egna värderingar inte efter mäniskors behov.

Gäst

#140

2015-05-11 20:05

Det är viktigt att visa hur fel samhället är när myndighter trycker ner sjuka

Gäst

#141

2015-05-11 22:01

Tjänstemännen och kvinnorna måste få stå till svars för sina beslut, likväl som alla andra

Gäst

#142

2015-05-12 04:15

Tjänstemanna ansvar med kännbar straffpåföljd är grundfundamentet och därför en essentiellt nödvändig garant för varje enskild medborgares rättssäkerhet i ett demokratiskt modernt och utbyggt samhälle.

Gäst

#143

2015-05-12 12:21

personligt ansvar mycket viktigt.

Gäst

#144

2015-05-13 18:02

Tycker det är en förträfflig regel. Då vet man vem som är ansvarig. Skall införas snarast i Sverige.

Gäst

#145

2015-05-13 18:22

Politiker och tjänstemän ska inte uppbära "gudastatus", lika lite som någon annan.

Gäst

#146

2015-05-13 18:25

För att det är dags att utkräva ansvar för oansvariga beslut!

Gäst

#147

2015-05-13 18:37

Det medför att tjänstemän kommer att känna större ansvar

Gäst

#148

2015-05-13 18:39

Alla ska kunna ställas till svars för sina handlingar.

Gäst

#149

2015-05-13 18:45

En tjänsteman måste inse att det jobb han utför ska göras noggrannt och följa våra lagar till punkt och pricka. Tjänstemannen ska också ha medborgarens, skattebetalarens bästa för ögonen. Sköter tjänstemannen sig inte ska han därfö också ta ansvar för sina fel.

Gäst

#150

2015-05-13 19:14

Det får snart vara slut lekt med vår välfärd.