Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!.


Gäst

#176

2015-05-20 11:02

Tjänstemannaansvaret är fundamentalt viktigt för Sverige

Gäst

#177

2015-05-20 11:06

Eftersom jag arbetat i Statens Tjänst i 50år och upplevt usla beslut Ledare med urdåliga kunskaper om sitt uppdrag mygel och inställsamhet. När den individuella lönesättningen kom till ökade oansvarighet , istället för att "sköta" sitt arbete svassade man omkring lönesättare och "chefer.

Gäst

#178

2015-05-20 11:08

Tjänstemannaansvaret är grundläggande för rättssäkerheten i ett demokratiskt samhälle. MVH/ES

Gäst

#179

2015-05-20 11:16

Tjänstemannaansvaret är en grundbult i ett demokratiskt land.

Gäst

#180

2015-05-20 12:04

Mitt barn är omhändertagen av socialtjänsten. Trotts att de ljuger och man kan bevisa detta, Så görs ingenting för enligt alla så kan inte tjänstemän göra fel. Alltså samma pricip som med Nixon. Om en myndighet gör fel så ses inte detta som ett brott. Barn får psykiskt ohälsa pga av dessa och myndigheten är INTE barnfamilje vänlig

Gäst

#181

2015-05-20 12:51

Ingen tar ansvar för vad de bestämmer, och till slut blir det vi skattebetalare som får betala. Så tycker jag.

Gäst

#182

2015-05-20 16:23

Av yttersta vikt för alla "vanliga" medborgare i landet Sverige att vid felaktigheter som bedömningar tjänstemännen ställs till svars.

En av många med finsk bakgrund
Erkki Kuningas

Gäst

#183

2015-05-20 17:35

utan ansvar blir det ingen förändring
Arbetare med personligt ansvar.

#184

2015-05-20 17:57

Alla andra arbetstagare är ansvariga för sina handlingar. Vi andra får sparken och enkelbiljett till arbetslöshet.
Kommunala och statliga tjänstemän kan bryta mot lagar hur som helst utan straff.

Gäst

#185

2015-05-20 22:04

Jag anser att det är viktigt att det inte går att gömma sig om man gör fel, det betyder så mycket för den enskilda personen att allt går rätt till

Gäst

#186

2015-05-21 04:27

Jag är trött på allt "ansvarsbefriad" slöseri i Region Skåne!

Gäst

#187

2015-05-21 06:59

Tjänstemän för egen vinning slösar med skattebetalarnas pengar

Gäst

#188

2015-05-21 09:29

För att jag har flera skador och sjukdomar. Jag har haft strul med Försäkringskassan. Numera har jag sjukersättning tills vidare.

Gäst

#189

2015-05-21 14:25

Får man ansvarslön så måste det gälla oxå att ta ansvar.

Gäst

#190

2015-05-21 16:21

Vi måste få fram syndarna och de som så gärna gömmer sig bakom nämndbeslut. Allt för många människor har fått lida av deras dårskaper!

Gäst

#191

2015-05-22 07:20

Tycker aldrig vi skulle tagit bort det.

Gäst

#192

2015-05-22 08:29

Därför att jag har sett och ser hur staten tjänstemän med liv och lust går in för att medvetet krossa en människa som inte står med kepsen i näven,glor i backen och skrapar med fötterna,dessa tjänstemän leker polis,åklagare och domare istället för att följa gällande lagar pga det inte finns något tjänstemannaansvar.

Gäst

#193

2015-05-22 11:23

Det har jag velat länge. Varför ska inkompetens komma undan så lätt?

Gäst

#194

2015-05-23 04:22

för att få bort alla onkompitenta peroner i betydande ställning som sitter i dag!!
Titt-ut

#195

2015-05-23 06:38

Ansvar ska utkrävas av alla som ägnar sig åt maktmissbruk och korruption: socialen, domstolar, poliser, politiker, samt deras barnfängelser (=fosterhem), samt vinstdrivande företag sågom ATTENDO och deras chef Henrik Borelius. De ska i fängelse och lida pin för brott de har begått mot mänskliga rättigheter, barnens rättigheter, samt korruption.

 


Gäst

#196

2015-05-23 08:11

Därför att ansvarsfrihet inte ska gälla i viktiga frågor som berör oss alla!
En av många drabbade

#197

2015-05-23 11:50

Om det fanns en rättvisa och lagar som stöder ansvar hos Fk tjänstenmän och deras chefer som får sitta kvar trots de får information som saker som inte gått rätt till och  trost att handläggare som inte ger rättvisa bedömningar baserat på fakta,de försvinner intyg och bilagor hos dem som är till fördel för den drabbade,man kan bli nekad byta handläggare trots dennna har visat aggresivitet mot den drabbade och samma handläggare sitter kvar ,de har sina läkare som skriver felaktiga påstående och bedömningar och  anklagelser,Informations skyldigheten brister,Man blir utsatt för kränkande ord och behandlingar,till och med hotfullhet,de säger att sjukförsökringen är en försäkring som inte alla sjuka får tillhöra fast AF och andra bedömningar visar annan bedömning är så fallet de kan inte behärska sitt humör ens på möten med olika andra instanser inblandade så exempel AF får gå in och försvara den drabbade ,m.m Summan av allt är en psykisk påfrestning då den drabbade får psykiska besvär och nya diagnoser eller försämringar de kan man se ökar bland sjukskrivingar som psykisk ohälsa.Det borde komma  ett skadestånd till alla dessa drabbade där man kan söka ersättning och även skriva händelser och namn på handläggare och kontor.Tänk alla människor ni som inte sköter er på Fk har förstört människor för livet gett dom fobi mot myndigheter som inte fanns innan hos alla,mobbing och allt annat som inte tillhör en handläggares uppgifter,Skärpning handläggare en dag kommer sanningen fram och ansvaret ni får ta ochså för era handlingar.


Gäst

#198

2015-05-23 12:10

Det känns som det bollas med den " vanliga " människan över allt. Hit o dit,vänta på "någon" ska "bara" prata med "någon annan " först.
Man får vänta o vänta , men inget händer... Mer än att den "lilla" människa håller under tiden på att gå under... Ingen vill ta ansvar !! Sen finns det undantag men det
är som att vinna på lotteri om någon TAR DIG PÅ ALLVAR !!

Gäst

#199

2015-05-24 20:04

Att inneha politiska uppdrag eller att inneha tjänst som statstjänsteman är mer än en vanlig yrkesverksamhet, då den i princip uteslutande bygger på allmänhetens förtroende. Varje medveten överträdelse är att likställa med "trolöshet mot huvudman", vilket är ett brott och straffbart. Rättskapabla medborgare har ett medborgerligt ansvar för sina handlingar. Yrkesmän har ett yrkesansvar för hur de sköter sin yrkesverksamhet. Dessa självklarheter har tidigare knappast behövt diskuteras; har än mindre ifrågasatts.
Att befria tjänstemän från tjänstemannasvar är i princip liktydigt med att förklara dem rättsinkapabla, vilket de ju med varje ny dag också i allt högre grad visar sig vara.

Gäst

#200

2015-05-24 20:35

Att vara ansvarig för de bealut som skall verkställas ser jag som en självklarhet.