Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #210

2015-05-27 11:33

Personlig erfarenhet där nära anhörig blivit fråntagen sina självskrivna rättigheter i form av aktivitetsstöd, då handläggare inte haft kunskap om sjukdomens svåra funktionsnedsättning. trots upprepade läkarintyg. Detta handlande pågår utan att någon ställs till svars. Överklagan ger inget resultat eftersom försäkringskassans beslut står över alla andra instanser.