Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #217

2015-05-29 15:37

Tjänstemän har stor makt, det är inte rätt att de kan förstöra andras liv genom felaktiga beslut utan att på något sätt själva behöva ta ansvar för det.