Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #219

2015-05-30 07:37

På grund av att ingen tjänsteman längre behöver ta något ansvar.
Att tillåta rättslöshet på grund av tjänstefel som den drabbade nekas få utrett eller upprättelse för, är att förvägra den drabbade sin rättssäkerhet, sin värdighet och ett lagbrott som innebär diktatur.