Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #213

2015-05-27 15:40

Kanske den kan stoppa Försäkringskassans människoplågeri!!