Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Arbetare med personligt ansvar.

/ #184

2015-05-20 17:57

Alla andra arbetstagare är ansvariga för sina handlingar. Vi andra får sparken och enkelbiljett till arbetslöshet.
Kommunala och statliga tjänstemän kan bryta mot lagar hur som helst utan straff.