Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #179

2015-05-20 11:16

Tjänstemannaansvaret är en grundbult i ett demokratiskt land.