Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #190

2015-05-21 16:21

Vi måste få fram syndarna och de som så gärna gömmer sig bakom nämndbeslut. Allt för många människor har fått lida av deras dårskaper!