Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #180

2015-05-20 12:04

Mitt barn är omhändertagen av socialtjänsten. Trotts att de ljuger och man kan bevisa detta, Så görs ingenting för enligt alla så kan inte tjänstemän göra fel. Alltså samma pricip som med Nixon. Om en myndighet gör fel så ses inte detta som ett brott. Barn får psykiskt ohälsa pga av dessa och myndigheten är INTE barnfamilje vänlig