Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #182

2015-05-20 16:23

Av yttersta vikt för alla "vanliga" medborgare i landet Sverige att vid felaktigheter som bedömningar tjänstemännen ställs till svars.

En av många med finsk bakgrund
Erkki Kuningas