Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Titt-ut

/ #195

2015-05-23 06:38

Ansvar ska utkrävas av alla som ägnar sig åt maktmissbruk och korruption: socialen, domstolar, poliser, politiker, samt deras barnfängelser (=fosterhem), samt vinstdrivande företag sågom ATTENDO och deras chef Henrik Borelius. De ska i fängelse och lida pin för brott de har begått mot mänskliga rättigheter, barnens rättigheter, samt korruption.