Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #186

2015-05-21 04:27

Jag är trött på allt "ansvarsbefriad" slöseri i Region Skåne!