Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #199

2015-05-24 20:04

Att inneha politiska uppdrag eller att inneha tjänst som statstjänsteman är mer än en vanlig yrkesverksamhet, då den i princip uteslutande bygger på allmänhetens förtroende. Varje medveten överträdelse är att likställa med "trolöshet mot huvudman", vilket är ett brott och straffbart. Rättskapabla medborgare har ett medborgerligt ansvar för sina handlingar. Yrkesmän har ett yrkesansvar för hur de sköter sin yrkesverksamhet. Dessa självklarheter har tidigare knappast behövt diskuteras; har än mindre ifrågasatts.
Att befria tjänstemän från tjänstemannasvar är i princip liktydigt med att förklara dem rättsinkapabla, vilket de ju med varje ny dag också i allt högre grad visar sig vara.