Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

En av många drabbade

/ #197

2015-05-23 11:50

Om det fanns en rättvisa och lagar som stöder ansvar hos Fk tjänstenmän och deras chefer som får sitta kvar trots de får information som saker som inte gått rätt till och  trost att handläggare som inte ger rättvisa bedömningar baserat på fakta,de försvinner intyg och bilagor hos dem som är till fördel för den drabbade,man kan bli nekad byta handläggare trots dennna har visat aggresivitet mot den drabbade och samma handläggare sitter kvar ,de har sina läkare som skriver felaktiga påstående och bedömningar och  anklagelser,Informations skyldigheten brister,Man blir utsatt för kränkande ord och behandlingar,till och med hotfullhet,de säger att sjukförsökringen är en försäkring som inte alla sjuka får tillhöra fast AF och andra bedömningar visar annan bedömning är så fallet de kan inte behärska sitt humör ens på möten med olika andra instanser inblandade så exempel AF får gå in och försvara den drabbade ,m.m Summan av allt är en psykisk påfrestning då den drabbade får psykiska besvär och nya diagnoser eller försämringar de kan man se ökar bland sjukskrivingar som psykisk ohälsa.Det borde komma  ett skadestånd till alla dessa drabbade där man kan söka ersättning och även skriva händelser och namn på handläggare och kontor.Tänk alla människor ni som inte sköter er på Fk har förstört människor för livet gett dom fobi mot myndigheter som inte fanns innan hos alla,mobbing och allt annat som inte tillhör en handläggares uppgifter,Skärpning handläggare en dag kommer sanningen fram och ansvaret ni får ta ochså för era handlingar.