Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #176

2015-05-20 11:02

Tjänstemannaansvaret är fundamentalt viktigt för Sverige