Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #193

2015-05-22 11:23

Det har jag velat länge. Varför ska inkompetens komma undan så lätt?