Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #200

2015-05-24 20:35

Att vara ansvarig för de bealut som skall verkställas ser jag som en självklarhet.