Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #196

2015-05-23 08:11

Därför att ansvarsfrihet inte ska gälla i viktiga frågor som berör oss alla!