Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #187

2015-05-21 06:59

Tjänstemän för egen vinning slösar med skattebetalarnas pengar