Begränsa inte vår rörelsefrihet

Målet för den svenska funktionshinderpolitiken är ”full delaktighet för personer med funktionsnedsättning”.

 

Att vi som är beroende av färdtjänst numera endast kan lämna vår hemkommun i snitt en gång i veckan i Region Östergötland rimmar illa med detta. Det är en stor inskränkning i våra demokratiska rättigheter.

 

Från och med januari 2024 kan vi nämligen endast göra 10 enkelresor med särskild kollektivtrafik utanför vår hemkommun, s.k. kommunöverskridande resor. Vissa undantag finns, bl.a. arbetsresor, resor till sjukvård och daglig verksamhet, men ”intresseresor”, om man kan säga så, är begränsat till tio enkelresor i månaden.

 

Jag, med stöd från Synskadades riksförbund Östergötland, ställer mig högst frågande till hur dessa riktlinjer rimmar med en jämlik kollektivtrafik och allas lika värde? Vi anser att det borde vara självklart att bygga ett samhälle och en region för alla.

 

Tänk er själva om det står en kontrollant vid varje dörr in på pendeltågen. De stoppar varje resenär och frågar vad du ska göra. Därefter scannar de din biljett, tittar i systemet och bestämmer om du får åka med eller inte. Har du redan åkt fem resor under månaden, då blir det inge resa. Är det rimligt?

 

Vi som har en synnedsättning har så klart också intressen, precis som alla andra. Vi vill gå på teater i Norrköping, se en hockeymatch i Linköping, sysslar med en parasport som bara finns på ett fåtal orter i länet, är engagerade i styrelseuppdrag i olika föreningar, vill delta på en föreningsaktivitet i en annan kommun eller helt enkelt träffa en vän i en annan kommun. Ska vi bara få göra det fem gånger i månaden?

 

Regionen måste förstå att det här beslutet kommer slå tillbaka på andra håll. Många personer med synnedsättning är helt beroende av färdtjänst. Statistik visar att vi redan innan mår generellt sämre än gemene man. Det här kommer göra oss ännu mer isolerade, vilket kan vara lika farligt som missbruk.

 

Vi kräver:

·      Att personer som är beroende av särskild kollektivtrafik fortsatt ska kunna resa lika obehindrat som med allmän kollektivtrafik, mer specifikt;

·      Att färdtjänst ska kunna användas oavsett ändamål.

·      Att antalet resor ska vara obegränsat.

 

Hjälp mig att skriva under för en rörelsefrihet för alla!

 

Underskrifterna kommer lämnas till berörda politiker.  

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Johan Pettersson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...