Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #130

2015-05-09 22:25

Detta sjuka system måste stoppas och ansvar sättas på dom som
Missbrukar sin makt