Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #150

2015-05-13 19:14

Det får snart vara slut lekt med vår välfärd.