Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #127

2015-05-09 19:30

Tjänstemanna- och politiker-ansvar är enda sättet att uppnå ansvarstagande och kritiskt tänkande från enskilda individer som arbetar inom myndigheter mm och politik!