Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #146

2015-05-13 18:25

För att det är dags att utkräva ansvar för oansvariga beslut!