Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!.


Gäst

#51

2015-03-04 18:45

Dom ska veta att dom har ett ansvar å att det är folket dom gör jobbet åt! Vi behöver inte dom det är dom som behöver oss.

Gäst

#52

2015-03-05 05:25

Skriv under o bekräfta din mail !

Gäst

#53

2015-03-15 19:51

Vi sjuka har blivit medellösa och har ej något val

Gäst

#54

2015-03-15 19:57

Tjänstemannaansvaret borde även omfatta politiker.

Gäst

#55

2015-03-16 07:23

Har också varit utsatt för myndighetsutövande som lett till utförsäkring för min del 2012.


Gäst

#56

2015-03-16 14:48

Nästan dagligdags hör om man människor som kommer i kläm pga felaktig myndighetsutövning. Det måste bli ett slut på det. Det här kan vara en väg.

Gäst

#57

2015-03-16 19:26

Försäkringskassan där blir man kränkt, arbetade som lastbilschaufför och fick skador i nacken, var sjukskriven, blev utförsäkrad med order från FK att jag skulle säga upp mig från jobbet och leta mig ett lättare jobb ? utsparkad från den sk trygga systemet vi har betalat skatt till i alla år.Nu är jag utan jobb och A-kassa i 300 dagar , sen då !!!!!!!!!

Gäst

#58

2015-03-16 23:07

Därför att jag har varit en tjänsteman under ca 27 år varav 14 år som chefstjänsteman. Jag vet hur viktigt det är att följa lagar och rättspraxis.

Gäst

#59

2015-03-20 14:51

Självklart

Gäst

#60

2015-03-21 08:07

Det är väl en självklarhet att även tjänstemän ska ta ett ansvar för det de gör precis som en rörmokare snickare och murare.

Gäst

#61

2015-03-21 10:27

landet skulle fungera bättre om tjänstemännen kunde ställas till ansvar för giriga och egensinniga handlingar, so fort dem orsakar ekonomisk förlust för Avdelning-län-kommunen osv. Alla vi bara vinner när skattemiljoner kan sparas.

Gäst

#62

2015-03-22 01:05

Har en arbetsskada och blivit tvångs ppensionerad redan 2001. Jag har i min närhet många som blivit sjuka och haft det svårt i dagens sjukpenningsystem. Man ska ha A-kassa för att vara sjuk och ha SIG för att vara

Gäst

#63

2015-03-22 16:27

En tjänsteman utan empati kan orsaka ett sådant lidande att han/hon bara måste kunna ställas till ansvar.

Gäst

#64

2015-03-22 18:12

Tjänstemannaansvar eller Ämbetsmannaansvar var det straffrättsliga ansvaret för offentligt anställda som gällde i Sverige fram till 1 januari 1976.
Ämbetsansvarsreformen utgick från att man skulle inskränka det straffrättsliga ansvaret och därigenom närma sig den privata arbetsmarknadens sanktionssystem. Reformen byggde alltså på en privaträttslig grundsyn på den offentliga anställningen.
Straffansvaret för tjänstefel och de särskilda ämbetsstraffen avsättning och suspension avskaffades och ersattes av tre nya ansvarsregler:
- oriktig myndighetsutövning
- mutbrott
- brott mot tystnadsplikten
Det allmänna straffrättsliga ansvaret för tjänstefel upphörde och begränsades till den del av den offentliga verksamheten som innefattade myndighetsutövning. Reglerna om detta nya ansvar kom att regleras i 20 kapitlet Brottsbalken. Staffansvar enligt detta kapitel kunde endast utdömas om gärningen inneburit någon form av myndighetsutövning som orsakat något förfång eller en otillbörlig förmån och som inte varit ringa.

Gäst

#65

2015-03-22 18:52

Det finns ingenting som är viktigare i myndigheters behandling av medborgarna än detta. De kan bestämma bäst de vill även om det inte är enligt lagen och det är så fel det någonsin kan bli.

Gäst

#66

2015-03-23 02:07

Soc har stulit mitt barn. Efter Social"tjänstens" egna påhittade orsaker. Det är maktmissbruk. Å tjänstemannaansvar ska gälla.

Gäst

#67

2015-03-23 16:37

För alla oförrätter begångna av er tjänstemän med obegränsad makt, tjänstefel ni begår dagligen ostraffad och för alla upplevda orättvisor som jag drabbats av, hoppas ni ställs till svars någon gång.

Gäst

#68

2015-04-04 11:13

Är så otroligt trött på detta myglande med våra skattepengar.Försäkringskassan är skyldiga mej ca.14.000 som dom vägrar betala ut i sjukpenning sen 2012..Och som jag har rätt till dessutom men som dom i olika uttalanden hittar på anledningar till att inte betala ut..Dom gör livet till ett helvete för oss med kroniska sjukdomar..

Gäst

#69

2015-04-05 09:30

Jag har tänkt samma sak under många år, angående behov av ett tjänstemannaansvar, ett behov av någon form av straff och konsekvenser för alla som bryter våra lagar och rättigheter. Jag upplever själv samma rättslöshet ni påtalar och det måste få ett stopp.

Gäst

#70

2015-04-05 21:05

FK är skyldiga mej ca.14.000 i sjukpenning som dom vägrar betala ut trots att jag är beviljad dom ..
Satt mej att återbetala bostadsbidrag trotts att även det är fel mm..Dom hjälper inte dom stjälper bara oss sjuka ..

Gäst

#71

2015-04-06 09:44

Utan tvekan skriver jag under på detta. BRA

Gäst

#72

2015-04-08 09:49

För tjänstemän ska ta sitt ansvar och inte skylla på andra .

Gäst

#73

2015-04-10 07:56

Dom vet att dom är ansvarsbefriade och har därför inga som helst hämningar när det gäller att handskas med pengar eller i andra göranden hålla sig inom den lag som ALLA måste rätta sig efter.

Gäst

#74

2015-04-19 18:06

För medborgarnas rättssäkerhet!

Gäst

#75

2015-04-19 18:09

Det kanske skulle minska felaktiga beslut från handläggare inom myndigheterna.