Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #145

2015-05-13 18:22

Politiker och tjänstemän ska inte uppbära "gudastatus", lika lite som någon annan.