Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #126

2015-05-09 10:42

Har haft fruktansvärt jobbigt med försäkringskassan innan jag fick sjukersättning. Det var tack vare min man som orkade kämpa mot.