Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #128

2015-05-09 19:45

Sverige tillhör folket. Inte företagen.