Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #143

2015-05-12 12:21

personligt ansvar mycket viktigt.