Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #141

2015-05-11 22:01

Tjänstemännen och kvinnorna måste få stå till svars för sina beslut, likväl som alla andra